Reagecon

Reagecon
Reagecon
کمپانی ایرلندی Reagecon یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد شیمایی، محلول های استانداردشیمیایی، معرف ها، استانداردهای فیزیکی و همچنین استانداردهای معدنی و آلی می باشد.شرکت مهرگان صنعت آب به عنوان نماینده رسمی این کمپانی در ایران، آماده ارائه کلیه معرف ها، محلول های استاندارد و سایر تجهیزات ارائه شده توسط این کمپانی می باشد.