یکی از کاربردهای سنسورهای inductive، اندازه گیری غلظت اسید ها و باز هاست. همانطور که می دانید TDS یکی از فاکتورهایی است که با استفاده از سنسورهای EC محاسبه می شود و در اصل معادل غلظت کل یون های محلول موجود در نمونه است. زمانی که عمده یون های نمونه مشخص باشد، به عنوان مثال در فرایند تولید یک اسید یا باز، با استفاده از TDS می توان غلظت آن یون اختصاصی را تخمین زد. لازم به ذکر است این اندازه گیری تا زمانی قابل استناد است که رابطه TDS و هدایت الکتریکی نمونه مشخص باشد. در غلظت های بالا، متناسب با یون های موجود در نمونه، ممکن است اختلاف زیادی بین TDS و هدایت الکتریکی نمونه وجود داشته باشد. ارتباط بین EC و TDS از فرمول زیر قابل محاسبه است.
TDS=Conductivity * K
K ضریبی است که متناسب با نمونه بین 0.00 تا 5.00 می تواند باشد. در جدول زیر محدوده سفید رنگ محدوده است که می توان با اندازه گیری هدایت الکتریکی، میزان TDS را محاسبه نمود. در غلظت های بالاتر، رابطه مشخص و قابل استنادی برای محاسبه TDS وجود ندارد.
 

سنسورهای سری 8398 کمپانی HACH

 
  کمپانی HACH با ارائه سنسورهای سری 8398، امکان اندازه گیری هدایت الکتریکی در محیط های مختلف را برای کاربران فراهم نموده است. ویژگی های این تجهیزات به گونه ای است که امکان به کارگیری آن ها در محیط های خورنده حاوی مواد اسیدی یا بازی در دما و فشار بالا را فراهم نموده است.
به این ترتیب، با استفاده از این سنسور و کنترلرهای مخصوص آن، کاربر می تواند غلظت اسیدها یا بازها را با کمترین نیاز به سرویس و نگهداری اندازه گیری نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اندازه گیری پارامتر غلظت توسط این سنسورها، با همکاران ما در شرکت مهرگان صنعت آب در ارتباط باشید.