اهمیت اندازه گیری کدورت آب آشامیدنی

در آب آشامیدنی کدورت بالا می تواند نشان دهنده وجود جمعیت بالای باکتری و پاتوژن های خطرناک باشد. یکی از وقایع مهمی که کدورت را به عنوان شاخص بالقوه حضور این پاتوژن ها در آب نشان داد در حادثه شیوع کریپتوسپوریدیوم در سال 1993 بود که در میلواکی اتفاق افتاد چراکه کدورت یکی از پارامترهایی بود که اندازه گیری شد و منجر به درک این موضوع شد که کدروت سنجی می تواند برای بررسی وجود پاتوژن ها مورد استفاده قرار گیرد. به این نکته باید توجه داشت که کدورت سنجی به طور اختصاصی تعداد و نوع پاتوژن را تعیین نمی کند اما از آنجایی که حضور این پاتوژن های می تواند سبب افزایش کدورت نمونه گردد، اندازه گیری کدورت به عنوان یک شاخص آلودگی بالقوه در آب محسوب می شود.
 از دیگر دلایل اهمیت اندازه گیری کدورت، تاثیر آن بر فرایند کلر زنی و گند زدایی است. براساس استاندارد WHO، حضور ذرات معلق بازده کلر زنی را کاهش می دهد. بر اساس استاندار WHO  زمانی که میزان کلر در آب آشامیدنی همواره بیش از 0.5ppm و میزان کدورت نمونه همواره کمتر از 1NTU باشد، احتمال حضور باکتریها یا میکروارگانیسم ها به حداقل می رسد. به همین جهت در تمامی سیستم های پایش شبکه آب، کلر و کدورت جزء مهمترین پارامترهای کیفی به شمار می روند.
 

 
 

اندازه گیری کدورت در تصفیه خانه آب

 · منابع برداشت آب:
بررسی کدورت منابع آب می تواند نیاز یا عدم نیاز به مرحله پیش تصفیه (انعقاد و لخته سازی) را تعیین کند و دید خوبی در مورد وجود نیاز به مراحل پیش تصفیه ارائه دهد که این امر از overload شدن فیلترها جلوگیری می کند. این موضوع به ویژه زمانی که منبع تامین آب از منابع سطحی بوده یا مخلوطی از منابع آب مورد استفاده قرار می گیرند بیشتر حائز اهمیت خواهد بود.
· پیش از فیلتراسیون:
بررسی کدورت در مرحله پیش تصفیه برای بررسی عملکرد صحیح پروسه های انعقاد، لخته سازی و زلال سازی انجام می شود. همچنین مقایسه کدورت در مرحله قبل و بعد از فیلتراسیون بیانگر عملکرد مرحله فیلتراسیون می باشد.
· پس از فیلتراسیون:
پس از فیلتراسیون، بررسی کدورت باید به طور منظم انجام شود و مقدار آن در حد مجاز باشد تا اطمینان حاصل شود که پاتوژن ها  از سد سیستم های تصفیه و فیلتراسیون عبور نمی کنند . یکی دیگر از کاربرد های اندازه گیری کدورت، تخمین زمان شستشو و back wash فیلتر هاست. بدین ترتیب با اندازه گیری کدورت نه تنها عملکرد سیستم های فیلتراسیون کنترل می شود، بلکه می توان بازه های زمانی مورد نیاز برای شستشوی فیلترها را نیز محاسبه نمود و از شستشوی بیش از حد نیاز آن ها جلوگیری به عمل آورد
· جریان نهایی تصفیه خانه:
کدورت در نقطه ای که آب به شبکه های توزیع وارد می شود می تواند سنجیده شود. همچنین در نقاط مختلف شبکه توزیع برای بررسی هر گونه تغییرات احتمالی در کیفیت آب میتوان کدورت آب را مورد سنجش قرار داد.
 

تجهیزات کدورت سنجی

شرکت مهرگان صنعت آب ارائه دهنده رنج گسترده ای از تجهیزات کدورت سنجی می باشد. این کدورت سنج ها شامل انواع پرتابل و آزمایشگاهی مناسب جهت سنجش کدورت در آزمایشگاهها یا در محل مناسب و همچنین تجهیزات آنلاین جهت مانیتورینگ پیوسته و لحظه ای می باشند. بدین صورت که امکان کنترل  و نظارت پیوسته بر کدورت  و انجام عملیات  اصلاحی در در سریعترین زمان ممکن به هنگام تغییرات و نوسانات برای کاربران فراهم خواهد شد.
همچنین بر حسب تنوع صنعت و نوع نمونه ممکن است روش های متفاوتی از کدورت سنجی مناسب باشد. بر این اساس شرکت مهرگان صنعت آب به ارائه راهکارهایی متنوع و مناسب با نوع کاربری می پردازد تا بهترین و دقیق ترین نتایج حاصل گردد.
  در تصفیه خانه های کوچک به علت محدودیت در هزینه ها ممکن است به استفاده از یک یا دو دستگاه برای سنجش کدورت بسنده کنند ولی در تصفیه خانه های بزرگ معمولا  از سیستم های پایش آنلاین برای پایش پیوسته فرآیند، و در کنار آن از تجهیزات آزمایشگاهی برای کنترل کردن سیستم های آنلاین استفاده می شود.
در صورتیکه تکنولوژی اندازه گیری کدورت در تجهیزات آنلاین و آزمایشگاهی یکسان نباشد،  در هنگام مقایسه نتایج باید دقت بیشتری را به کار گرفت.
از سوی دیگر، تغییرات فیزیکی در نمونه مانند ته نشین شدن در هنگام انتقال نمونه و همچنین  ایجاد خط، خش و لکه هایی بر روی سل اندازه گیری، می توانند عامل ایجاد اختلاف در نتایج  اندازه گیری تجهیزات آزمایشگاهی و آنلاین باشند.