TriOS

TriOS
کمپانی TriOS در سال 1998 با هدف اجرای پروژه ای تحت عنوان RAMSES توسط وزارت علوم و تحقیقات آلمان آغاز به کار کرد. کمپانی TriOS  از سـال 2000 به ارائـه سایر سنـسورهای فـتومتری تک پارامتر و مولتی پارامتر برای اندازه گیری COD/BOD/TOC، Oil in water،TSS، نیترات، کلروفیل، سیانوباکترو رنگ در نمونه های آب و پساب پرداخته است. به کارگیری تکنیک های منحصر به فرد در طراحی سنسور و کیفیت بالای سنسورها موجب استفاده گسترده این تجهیزات در آنالیز آب و پساب گردیده است. شرکت مهرگان صنعت آب نمایندگی رسمی و انحصاری کمپانیTriOS  در ایران است.